Materská škola Drienica

personál

Pedagogickí zamestnanci:
Orjabincová Máriariaditežka školy
Bc. Žihalová Máriaučitežka
Prevádzkoví zamestnanci:
Naďová Máriakuchárka
Kunáková Annaupratovačka a pom. sila v kuchyni
Rada školy:
Bc. Žihalová M.predsedazvolená/ za pedagogických zamestnancov
Kunák J.delegovaný /za zriaďovateža
Mgr. Schvarz A.zvolený/a za rodičov
Naďová M.zvolený/ za nepedagogických zamestnancov
Mgr.Hétháršiová I.podpredsedazvolený/ za rodičov
Drienica 2014 JoŠko web